Valentýn - svátek zamilovaných. Darujte dárek, který má smysl

Svatý Valentýn je svátek lásky a vzájemného pochopení mezi čerstvě zamilovanými i dlouhodobými partnery. V tento den je zvykem poslat svému nejbližšímu a milovanému protějšku květiny, sladkosti, přáníčka a zejména ženám i šperky. To je totiž dárek, který má smysl. Nejčastější tématikou je srdce a další symboly lásky. Šperk tak zůstane navždy připomínkou nejen tohoto dne, ale i citu, který přetrvává. Den svatého Valentýna pochází z anglosaských zemí a slaví se čtrnáctého února.

Od legendy ke svatému Valentýnu

Svátek podle legendy s největší pravděpodobností pochází ze svátku Luprecalia, který byl slavný v Římě. V předvečer 14. února byl do urny lásky vložený lísteček se jmény mladých dívek, ze kterých si losovali mladí muži. Dívka, kterou si vytáhl, se měla stát jeho milovanou v následujícím roce. Jiná legenda říká, že byl tento den proslaven díky knězi Valentýnovi. Tehdy vládce Říma, Claudius II. zakazoval vojákům sňatky a zásnuby, aby pak ještě vůbec chtěli do války. Kněz Valentýn mu tajně mladé páry oddával. Pak byl na jedné tajné svatbě zajat a uvězněn do žaláře. U dveří se vršily dopisy a dárečky od zamilovaných, kterým pomohl. Kněz Valentýn se zamiloval do dcery žalářníka a v den své popravy jí zanechal dopis, kde jí vyznal svou lásku a na konci byl podpis Tvůj Valentýn.

Darujte šperk na Svatého Valentýna

Ať už jste se rozhodli oslavit svátek svatého Valentýna jakkoliv, mějte připravený vhodný dárek. Darujte srdce z lásky, na přívěšku, na náušnicích, na náramku či jako přívěšek na náramek, nebo klidně jako piercing. Originální šperk darovaný z lásky potěší. Je důkazem hlubokého citu, věrnosti i oddanosti. Stvrzením něčeho tak krásného a jedinečného, jako je láska. Pokud ji totiž cítíte a je opětovaná, získali jste ten největší dar na světě. Není na světě vzácnějšího citu. Je obrovské štěstí, když se vám vloudí do života. A v tom případě je důležité si ji náležitě hýčkat a ocenit ji třeba krásným šperkem.